W KAŻDY WTOREK  W GODZINACH 12:30 - 16:00 DYŻURY DLA PAŃSTWA PEŁNIĄ

 PANI PSYCHOLOG EWA ZIÓŁKOWSKA - ZEMBRZUSKA ORAZ

PANI PEDAGOG AGNIESZKA PRZYBYŁA