Historia Przedszkola nr 22

 

Otwarcie Przedszkola – 1.X. 1948r w kamienicy przy ul. I. Paderewskiego 2, od 1952r nosiło nazwę Publiczne Przedszkole, w latach 1953 – 58 przemianowane na Przedszkole nr 4 Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, od 1959r – Państwowe Przedszkole nr 22. W latach 1962-76, dzięki staraniom ówczesnej kierowniczki przedszkola Pani Heleny Mazur urządzono w przedszkolu 3 sale regionalne: pałucką, kujawska i warmińsko – mazurską. W latach 1972 – 92 placówka była przedszkolem ćwiczeń dla słuchaczek Studium Nauczycielskiego. Do dziś przyjmujemy na praktyki studentów pedagogiki bydgoskich uczelni. Wykorzystując bogatą bazę dydaktyczną, stroje ludowe dla dzieci, oryginalne eksponaty zdobniczej sztuki ludowej oraz wiedzę i umiejętności personelu przedszkola ,w 1997 roku powstał program autorski Pani Krystyny Sauter – byłej dyrektorki Przedszkola 22 i Ewy Hoppe – obecnej dyrektorki pt: „ Przybliżanie dzieciom obrazu Ojczyzny poprzez sztukę ludową wybranych regionów”. Na realizację tego programu systematycznie otrzymujemy wsparcie finansowe w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego, co umożliwia uzupełnianie strojów dziecięcych, rekwizytów do zajęć z edukacji regionalnej a także cykliczną organizację Międzyprzedszkolnego Przeglądu Tańca i Piosenki Regionalnej. W roku 1990 i 2001 nasze Przedszkole gościło Panią Wandę Chotomską – wybitna pisarkę, autorkę wielu książek dla dzieci. Spotkania z Panią Chotomską, jej entuzjazm i poczucie humoru zainspirowały nas do opracowania i realizacji innowacji pedagogicznej „ Utwory Wandy Chotomskiej uczą i bawią”. W roku 2012 nauczycielka Przedszkola 22, Pani Dorota Olszewska – Pawlaczyk została laureatką plebiscytu Wychowawca Roku woj. Kujawsko – Pomorskiego. Nauczycielka wraz z dyrektorką Przedszkola 22 – Ewą Hoppe uczestniczyły w ogólnopolskim finale plebiscytu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, gdzie miały zaszczyt spotkać się z Panem Prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz z wybitnymi sportowcami, ambasadorami akcji „ szkoła fair play” W roku 2013 dzięki staraniom Pana Prezydenta Rafała Bruskiego i Pani Iwony Waszkiewicz z-cy Prezydenta , która w tym czasie pełniła funkcję Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu, przedszkole otrzymało nowa siedzibę w budynku przy ul. J. Piwnika Ponurego 3. Zyskaliśmy nowszy budynek i duży plac zabaw, które dzięki środkom przeznaczonym przez Urząd Miasta mogliśmy wyremontować i wyposażyć tak, aby spełniały oczekiwania dzieci, rodziców i pracowników przedszkola. Przedszkole 22 ma 145 miejsc w 6 grupach wiekowych dla dzieci od 3 do 6 lat. Przedszkolem zarządzały:

- Pani Helena Mazur – Kierowniczka do roku 1977

- Pani Danuta Kiełtyka – Dyrektor Przedszkola 22 1977 – 1984

- Pani Krystyna Sauter – Dyrektor Przedszkola 22 1984 – 1991

- Pani Krystyna Kujaczyńska – Dyrektor Przedszkola 22 1991 – 1996

- Pani Ewa Hoppe – Dyrektor Przedszkola 22 1996 – nadal, (odznaczona w 2012r Medalem Srebrnym za długoletnia służbę przez Prezydenta RP, 3 krotnie otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy i 1 raz Nagrodę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty)