Rekrutacja

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 ZNAJDĄ PAŃSTWO W PONIŻSZYM LINKU

 

https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/nabor-do-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych-na-rok-szkolny-20222023/nabor-do-przedszkoli-i-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych/