LIST DO RODZICÓW Z UPOWAŻNIENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ